Velikonoce s Bethany

Rádi bychom vás pozvali k prožití velikonočního času se Společenským centrem Bethany. Připravili jsme pro vás online program pro celý předvelikonoční týden od 27. března do 4. dubna.

Letošní rok máme mimořádnou možnost prožít předvelikonoční týden společnou duchovní přípravou během akce Velikonoce s Bethany. Celý týden budeme číst každý den jeden biblický text, který se váže k velikonočnímu příběhu podle toho, jak šel den po dni. Každý z jednotlivých příběhů bude i podkladem pro naše ranní a večerní on-line modlitební setkání a to vždy ráno v 8.00.hod. a také večer vždy od 20.hod. Modlitební setkání bude probíhat přes aplikace MEET a TEAMS.

Vrcholem našich modlitebních setkání bude modlitební on-line setkání v neděli ráno 4. dubna v 6:33 hod. při východu slunce, protože v tu dobu Pán Ježíš vstal k novému životu.

Rádi chceme všechny pozvat na dvě zajímavé besedy, které pořádá náš sbor v on-line prostoru. V PO 29.3. rozhovor s Mgr. Luďkem Svrčkem na téma: Co nevíte o Velikonocích? a ve ST 31.3. rozhovor se Stanislavem Slamkou BTh. na téma Jak prožít Velikonoce srdcem. Rozhovory si můžete poslechnout na našem YouTube kanále.

V dějinách církve bylo obvyklé, že se věřící v době předvelikonoční postili, a proto také nabízíme možnost půstu, přičemž si každý sám může zvolit formu i rozsah půstu, tedy oddělení se pro Boží věc.

Věříme, že si z připraveného online programu vyberete.

Těšíme se na online viděnou :).

Co nevíte o Velikonocích? Mgr. Luděk Svrček

Plán akcí pro velikonoční týden

Sobota 27. 3.

10:00 hod.: kázání na YouTube: Setkání se vzkříšeným (1 Kor 15,1-16) – Mgr. Luděk Svrček, em. kazatel sboru Bethany


Pondělí 29. 3.

08:00 hod.: Modlitební setkání přes MEET  – text k přemýšlení Exodus 14,15-15,3

18:30 hod.: Co nevíte o Velikonocích? – Rozhovor na YouTube s Mgr. Luďkem Svrčkem, em. ředitelem TS CASD

20:00 hod.: Modlitební setkání přes TEAMS – text k přemýšlení Exodus 14,15-15,3


Úterý 30. 3.

08:00 hod.: Modlitební setkání přes MEET  – text k přemýšlení Jan 1,14-37

20:00 hod.: Modlitební setkání přes TEAMS – text k přemýšlení Jan 1,14-37


Středa 31. 3.

08:00 hod.: Modlitební setkání přes MEET – text k přemýšlení Jan 17,1-21

18:30 hod.: Jak prožít Velikonoce srdcem – Rozhovor na YouTube se Stanislavem Slamkou BTh., kaplanem křesťanské školy Elijáš

20:00 hod.: Modlitební setkání přes TEAMS – text k přemýšlení Jan 17,1-21


Čtvrtek 1. 4.

08:00 hod.: Modlitební setkání přes MEET – text k přemýšlení Jan 18,1-15.33-40

20:00 hod.: Modlitební setkání přes TEAMS – text k přemýšlení Jan 18,1-15.33-40


Pátek 2. 4.

08:00 hod.: Modlitební setkání přes MEET – text k přemýšlení Jan 19,1-20.30.38-42

20:00 hod.: Modlitební setkání přes TEAMS – text k přemýšlení Jan 19,1-20.30.38-42


Sobota 3. 4.

10:00 hod.: kázání na YouTube: “Když ještě byla tma” (Jan 20,1-19) – Mgr. Soňa Sílová, kazatelka sboru Bethany


Neděle 4. 4.

06:33 hod.: Modlitební setkání přes MEET při východu slunce – Modlitby vděčností za vzkříšení Pána – text k přemýšlení 1. Korintským 15, 1-24

Odkazy na ranní a večerní modlitební setkání

Záznamy kázání a rozhovorů během Velikonoc s Bethany

Doplňující informace k modlitebním setkáním

Každé toto pašijové modlitební setkání zahájíme krátkou myšlenkou z textu na daný den a pak bude prostor pro modlitby.

Zvlášť ráno je možné, že ten, kdo se připojí, nebude moci čekat až do konce modlitebního setkání, protože bude odcházet do práce – pokud se oddělí dříve, není to problém.

Jak si určitě vzpomínáte ze stránek Písma, myšlenka přípravy na svátek Velikonoc je už tisíce let starou myšlenkou, která může pomoci každému z nás, aby se pro něj svátky Velikonoc nestaly jen prázdnou formou či mrtvým náboženským úkonem, ale měly svůj živý obsah – protože právě tehdy – a JENOM TEHDY mají svůj hluboký smysl.

Nabízíme vám tedy rozpis pašijového týdne, kde vycházíme z Janovského podání:

28.3. Neděle Exodus 12,1-14

29.3. Pondělí Exodus 14,15-15,3

30.3. Úterý Jan 1,14-37

31.3. Středa Jan 17,1-21

1.4. Čtvrtek Jan 18,1-15.33-40

2.4. Pátek Jan 19,1-20.30.38-42

3.4. Sobota Jan 20,1-19

4.4. Neděle 1. Korintským 15, 1-24

Pro doplnění myšlenky Velikonoc je možné zhlédnout inspirativní filmy na toto téma, které nám pomohou více nasát atmosféru Velikonoc z doby našeho Pána Ježíše Krista.

Naše tipy na filmy:

Utrpení Krista – velmi naturalistický pohled na atmosféru tehdejšího křižování.

Ve jménu Krista – příběh římského vojáka, který se bezprostředně setká s příběhem Velikonoc.

Napište nám, jsme tu pro vás.