V době, kdy mnoho lidí cítí nedostatek naděje a optimismu vzhledem k náročným podmínkám, kterým čelíme, je důležité věřit v lepší zítřky. Předseda Církve adventistů sedmého dne, Ted Wilson, nabízí inspirativní přednášky, které nás povzbudí, abychom se nesoustředili na katastrofy a negativitu, ale namísto toho hledali naději,
která je v jádru poselství knihy Zjevení.
Ať už jste křesťan nebo ne, tyto přednášky jsou určeny pro každého, kdo hledá duchovní odpovědi a chce nalézt cestu ke klidu a jistotě v tomto nejistém světě.
Přednášky pomohou porozumět biblickým textům hlouběji a objevit naději pro dnešní dobu.

Ve dnech 12.-26. května 2023 bychom vás rádi pozvali do Společenského centra Bethany na biblické přednášky s názvem Naděje pro dnešek. Řečníkem je zahraniční host Ted Wilson, předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne, která čítá necelých 22 milionů členů po celém světě. Posluchači uslyší 15 přednášek. Vstup je volný, není tedy nutné se nikde předem rezervovat. Akci organizuje Společenské centrum Bethany.

Přednášky se konají mimo pondělí každý večer od 18:30 hodin. V sobotu posluchači uslyší rovnou 2 přednášky.

Překlad přednášek je zajištěn.

Ted Wilson

Přednášející 

Celým jménem Theodore Norman Clair Wilson se narodil 10. května 1950 ve státě Maryland. S manželkou Nancy Louise Vollmer Wilsonovou mají tři dcery (Emile Louise, Elizabeth Esther a Catherine Anne) a jedenáct vnoučat. Během studií na Columbia Union College (nyní Washingtonská adventistická univerzita) získal bakalářský titul v oboru náboženství a obchodní administrativy. Studium pokračoval v oboru veřejného zdravotnictví na Loma Linda University, kde získal magisterský titul. Další magisterský titul získal teologie na Andrews University. Svá studia zakončil získáním doktorského titulu z filozofie (náboženská výchova) na New York University.

Svou církevní kariéru začal v roce 1974 jako kazatel. Později se stal asistentem ředitele a později i ředitelem Metropolitní služby v této konferenci (1976-1981). Poté pracoval v africko-indické oceánské divizi Církve adventistů sedmého dne (Abidžan, Pobřeží slonoviny) až do roku 1990, kde působil jako ředitel oddělení a později jako výkonný tajemník. Po dvouletém působení ve funkci pomocného tajemníka GC v Silver Spring ve státě Maryland se Wilson stal v letech 1992-1996 prezidentem Euroasijské divize (Moskva, Rusko). Poté, co působil jako prezident církevního vydavatelství Review and Herald Publishing Association v Hagerstownu ve státě Maryland, byl v roce 2010 zvolen předsedou Generální konference Církve adventistů sedmého dne, kde bude působit až do roku 2025.

Názvy a termíny přednášek

Pátek 12. 5. 

18:30 Dějiny psané dopředu
          Bible o historii světa


Sobota 13. 5. 

18:30 Poslední minuty světa? 
          Bible představuje znamení  

19:30 Zápas dobra a zla
          Kde se vzalo zlo? 


Neděle 14. 5. 

18:30 Nový začátek pro každého 
          Život znovu a jinak!


Úterý 16. 5. 

18:30 Naděje pro dnešek 
         
Život, který změnil svět


Středa 17. 5. 

18:30 Tři pravidla pro život  
         
Aktuální poselství Bible 


Čtvrtek 18. 5. 

18:30 Boží zákony lásky a odpuštění   
         
Životem prověřené hodnoty 


Pátek 19. 5. 

18:30 Téměř zapomenutý den    
         
Čas odpočinku a zastavení 


Sobota 20. 5. 

18:30 Principy zdravého života  
          Souvislost – tělo, mysl, duch  

19:30 Změna, na kterou se zapomnělo 
          Sobota, nebo neděle?  


Neděle 21. 5. 

18:30 Co se děje po smrti?    
         
Cesta k nesmrtelnosti 


Útery 23. 5. 

18:30 Nejslavnější den světa    
         
Finále světových dějin 


Středa 24. 5. 

18:30 Milénium    
         
Bible a tisíc let 


Čtvrtek 25. 5. 

18:30 Armagedon   
         
Rozhodující okamžik dějin 


Pátek 26. 5. 

18:30 Nejkrásnější budoucnost 
         
Nové místo pro život  

Pozvání Radima Passera

Pozvání Radima Passera

Rád bych využil příležitosti a osobně vás pozval na přednáškovou sérii „Naděje pro dnešek“, která se uskuteční ve dnech 12. až 26. května 2023.

Ústředním tématem přednášek bude neotřesitelná naděje, kterou milující Bůh nabízí každému člověku na této planetě. Nic na tomto světě není porovnatelné s nabídkou věčného života v bezhříšném prostředí Božího království. Tento dar Boží milosti je k dispozici každému, kdo po něm opravdově touží.

Žijeme však v prostředí, kde existuje v drtivé míře pouze zkreslená představa jak o dobrotivém nebeském Otci, tak o klíčových otázkách původu a smyslu lidské existence.

Bible nám byla dána jako Boží dopis lásky člověku. A pouze v Bibli můžeme získat nezkreslený obrázek o skutečném láskyplném charakteru milosrdného i spravedlivého Boha. Jistě, Bůh na nás klade morální požadavky obsažené v celém Desateru. Pokud bychom skutečně usilovali o jejich dodržování, žili bychom ve společnosti bez jediného zločinu.

Dobrá zpráva je, že dokud žijeme, nikdy není pozdě začít! Bible také obsahuje množství fascinujících proroctví, která upevňují naši víru na nepohnutelných základech. Bůh stojící mimo prostor a čas nám je z lásky daroval, abychom neztráceli smysluplnou životní orientaci ani v takzvaně těžších dobách. Většina těchto proroctví se již naplnila do posledního písmenka a některá z nich mluví i o naší současnosti a blízké budoucnosti. Další dobrou zprávou zůstává, že Boží proroctví nikdy nestojí na lidských ideologiích ani extremistických postojích.

Bůh nás také čestně upozorňuje na původ zla a následně z toho plynoucí nespravedlnosti, nemoci a smrt. Ta nejlepší zpráva však spočívá v tom, že každý, kdo opravdu chce, má před sebou přepevné Boží východisko. Boží proroctví obsažená ve Starém i v Novém zákoně nás informují, že v období mezi roky 1798 až 1844 se objeví křesťanské hnutí, které Pán Ježíš Kristus povolal k tomu, aby neslo dobrou zprávu evangelia všem národům před Ježíšovým návratem. Všechny s tímto spojené biblické charakteristiky se ohromujícím způsobem naplnily při vzniku adventního hnutí, ze kterého se v roce 1863 zformovala Církev adventistů sedmého dne působící dnes téměř ve všech zemích současného světa a čítající téměř 22 milionů členů.

V pražské modlitebně Bethany na Brumlovce povede sérii přednášek pod názvem Naděje pro dnešek pastor Ted Wilson, který slouží jako předseda této celosvětové církve. Přednášet se bude v angličtině s překladem do českého jazyka. Budeme se moc těšit na setkání s vámi!

Radim Passer

Videopozvánky

Jak se k nám dostanete

Společenské centrum Bethany naleznete na adrese Za Brumlovkou 1519/4, 140 00 Praha 4.

Autem

Využijte parkovacích míst v okolí Společenského centra Bethany a Brumlovky po 18:00 ZDARMA.

Autobusem

Do Společenského centra se dostanete ze zastávky Budějovická autobusem č. BB1 na zastávky Delta, nebo čísly 118 a 170 na zastávku Vyskočilova či Brumlovka.