Sobotní bohoslužby během Covid-19

Milé sestry a bratři, vážení přátelé,

jak jistě všichni víte, epidemiologická situace se dotýká každého z nás, i našeho sborového života.

Proto bych vám všem rád tlumočil rozhodnutí našeho Výboru sboru Bethany, že od 19. prosince – 2. ledna 2021 včetně se budeme do odvolání pravidelně scházet „u nás“ v Bethany každou sobotu ve dvou skupinách takto:

  • první skupina od 10.00 – 12.00 hod.
  • druhá skupina od 13.00 – 15.00 hod.

Níže naleznete link, kde se ihned můžete zapsat, zda se zúčastníte první či druhé části bohoslužby. V tabulce v liště dole lze překliknout z nastavené tabulky na tuto sobotu 19.12. do tabulky na sobotu 26. 12. 2020.

Vaše zapsání bude závazné.

Pokud byste přece jen chtěli změnit skupinu či zcela zrušit svou účast na sobotní bohoslužbě, prosím proveďte změnu co nejdříve, abyste nezabírali místo někomu, kdo by se rád zúčastnil místo vás…

Upozornění: Kdo nebude zapsán v tabulce a přijde po naplnění povolené 20 % kapacity sálu (40 osob), tak žel nebude vpuštěn dovnitř.

V obou skupinách bude vždy v první části probíhat sobotní škola a poté kázání. Přihlášené v první skupině prosíme, aby se ve sboru po ukončení kázání dlouho nezdržovali, max. do 12. 30, aby se nepotkali s druhou přicházející skupinou.

Účastníkům bohoslužby není povolen zpěv, chvály povede jeden člověk ze stupínku.

Je nám jasné, že celá organizace dvojích bohoslužeb je logisticky náročnější, ale vnímáme, že nám to pořád stojí za to.

Kdybyste měli jakoukoliv otázku, neváhejte se zeptat kohokoliv ze tří našich starších či nás, kazatelů.

Věříme, že Pán Bůh bude v obou skupinách stále s námi.

 

Za VS Praha Bethany kazatel Václav Vondrášek