Citát
Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu ...
Více
Otazníky života
Bůh před soudem
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM

Vice Společenského centra

Poznejme pravou CESTU,
seznamme se s PRAVDOU
a rozhodněme pro plnohodnotný ŽIVOT

Na počátku byla vize obohatit administrativní a obchodní prostředí BB Centra v Praze 4 něčím ryze lidským. Cílem projektu je naplnit a obohatit duchovní potřeby lidí, a to samozřejmě nejen spojených s tímto místem. Centrum chce sloužit jako platforma pro setkávání věřících, ale také jako místo, kde budou pořádány kulturní, duchovní a vzdělávací programy pro širokou veřejnost.

Přáli bychom si, aby pobyt ve společenském centru byl podobně inspirující, uvolňující a pozvedající naši mysl i našeho ducha k vyšším duchovním hodnotám. Jsme přesvědčeni, že duchovní pohledy dodají otevřené mysli nový klid, otevřenému srdci pokoj, odpuštění a tolik potřebnou sílu a inspiraci k životu a práci. Věříme, že člověk může načerpat nový život jen v osobním setkání s Bohem a tajemstvím jeho pravdy. Doufáme, že příležitost společenského centra k tomu poskytne potřebnou náplň.

V prostorách společenského centra se budou konat různé duchovní a kulturní či společenské aktivity. Svým návštěvníkům každý den prostřednictvím různých programů chceme nabízet duchovní inspiraci a společenské prostředí:

Přívlastek „křesťanský" vychází z víry ve vzkříšeného Ježíše Krista, který se zjevil apoštolům a inspiroval další generace svou moudrostí, pravdou a silou. Jim inspirované biblické texty dodnes nabízejí nové poznání o minulosti, současnosti a také vizi budoucnosti.

Chceme v tomto duchu jeho odkaz studovat a na něm pracovat.